Farmakovijilans Derneği

Genel Kurul Duyurusu

   Farmakovijilans Derneği Olağan Genel Kurulu 10.10.2011 Pazartesi günü saat 14:00’de Birlik Mahallesi 11.sokak 10/6 Çankaya adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.10.2011 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelere ve ilgililere duyurulur.

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

  1. Yoklama, Açılış ve Saygı duruşu
  2. Başkanlık Divanı Teşekkülü
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi
  4. Eski Yönetim Kurulunu İbrası
  5. Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması
  6. Denetleme Kurulunun İbrası
  7. Tahmini bütçenin okunup görüşülmesi
  8. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış