Farmakovijilans Derneği

Shakespeare ve Komedya

Sonradan toprak sahibi olan eldiven yapıcısı bir baba ile toprak soylusu aileden bir annenin çocuğu olan Shakespeare Stradfordupon – Avon kasabasında 26 Nisan 1564’te vaftiz edildi. Stradford Grammar

07 Temmuz, 2022

Detay

Genet de Kurmaca - Gerçek Bağlantısı

Haritanın haritada ve binbir gecenin 1001 Gece Masalları kitabında içerilmiş olması bizi niçin bu denli rahatsız ediyor? Don Quijote’nin bir Don Quijote okuyucusu, Hamlet’in bir Hamlet izleyicisi olma

07 Temmuz, 2022

Detay

Beckett Poetikası üzerinden Beşik değerlendirmesi

Absürd tiyatro bir çelişkiler, karşıtlıklar toplamının sahneye yansıtılmasıdır. Oyun kişileri hiçbir yere, dolayısıyla içine fırlatıldıkları ortama ait değillerdir., diyalog biçiminde kurulmuş konuşma

07 Temmuz, 2022

Detay