Farmakovijilans Derneği

FARMAKOVİJİLANS DERNEĞİ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA Davet Mektubu

FARMAKOVİJİLANS DERNEĞİ

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

Davet Mektubu

 

Sayın Üyemiz;

Derneğimizin kuruluş tüzüğü 11.maddesine göre 3 yılda bir yapılması gereken Genel Kurullarımızdan 2017-2018-2019 Yıllarına ait olağan genel kurul toplantısının 23.03.2021 tarihinde Dernek Merkez adresinde saat 14:00 ‘de aşağıdaki gündemli görüşmek üzere toplanılacaktır.

Toplantı salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeter sayı aranmaksızın 31.03.2021 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle rica olunur.
Dr.Seyfullah DAĞISTANLI
Dernek Başkanı

 

Genel Kurul Gündemi

  1. Açılış.
  2. Başkanlık divanının teşekkülü.
  3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
  4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması,  müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
  5. Gelir ve gider hesaplarının müzakeresi ve kabulü için oylamaya sunulması,
  6. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
  7. Yeni Dönem Yönetim Kurulu için 7 Asıl 6 Yedek Üyenin seçimi,
  8. Yeni Dönem Denetim Kurulu için 3 asıl 3 yedek üyenin seçimi,
  9. Dilek ve temenniler.
  10. Kapanış.


Saygılarımızla,

Farmakovijilans Derneği Yönetim Kurulu