Farmakovijilans Derneği

FARMAKOVİJİLANS SEMPOZYUMU

\"\" \"\"

Farmakovijilans Derneği İstanbul Şubesi’nin T.C.  Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği ”Hastane çalışanlarına Yönelik Farmakovijilans Sempozyum\'u 21 Aralık 2006,  tarihinde İstanbul, T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi ve Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Program

12:30- 13:00 Kayıt

(Moderatör: Prof. Dr. Semra Şardaş) (M.Ü. Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ab.D.)
13:00- 13:15 Sempozyumun Açılışı
Dr. Halil Akar (S.B., İ.E.G.M. Müd. Yard.)
Prof. Dr. Yusuf Özertürk (HNH Başhekimi )

13:15- 13:30 Farmakovijilans nedir? Farmakovijilans ile İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?
Prof. Dr. Semra Şardaş (M.Ü. Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ab.D.)

13:30- 13:45 Ulusal Farmakovijilans Sistemine Gereksinimin Nedenleri
Doç. Dr. Ahmet Akıcı (M.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D)

13:45- 14:00 TARTIŞMA

(Moderatör: Prof. Dr. Türkan Yurdun) (M.Ü. Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Ab.D.)
14:00- 14:15 Farmakovijilans ile İlgili Yönetmelik ve Klavuzun Getirdikleri
Dr. Seyfullah Dağıstanlı (Farmakovijilans Derneği Başkanı)

14:15- 14:30 Farmakovijilans Verisi Elde Edilmesinde Hastane Kayıtlarının Önemi
Prof. Dr. Şule Oktay (Kappa Eğitim Araştırma Danışmanlık)

14:30- 14:45 Farmakovijilans İrtibat Noktası Sorumlusunun Görevleri
Doç. Dr. Ahmet Akıcı (M.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ab.D)

14:45- 15:00 TARTIŞMA

15:00- 15:20 KAHVE ARASI

(Moderatör: Prof. Dr. Şule Oktay) (Kappa Eğitim Araştırma Danışmanlık)
15:20- 15:40 Advers Etki Raporlaması Nasıl Yapılır?
Emel Aykaç (TÜFAM)

15:40- 16:00 İlaç Endüstrisinde Farmakovijilans Uygulamaları
Dr. Yeşim Uğur (Sanofi Aventis Farmakovijilans Müdürü)
Dr. Mehmet Yusuf (Altis Tıbbi Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık.)

(Moderatör: Dr. Seyfullah Dağıstanlı) (Farmakovijilans Derneği Başkanı)
16:00-16:30 TARTIŞMA ve KAPANIŞ

Toplantı Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu