FARMAKOVİJİLANS DERNEĞİ


DERNEK TOPLANTILARI
 

Farmakovijilans Derneği 1. Olağan Genel Kurulu 05.02.2006 tarihinde GMK Bulvarı No:151 Tandoğan-Ankara adresindeki Etap Altınel Otelinde Pazar Günü Saat 10.30’da gerekli çoğunluğu toplayarak genel kuruluna başlamıştır.

  1. Açılış ve saygı duruşu yapıldı.
  2. Divan Heyeti seçimine geçildi.  Divan Heyeti Başkanlığına Doç. Dr. Hakan Ergün’ün, Katipliğe Uzm. Ecz. Zeynep Nefesoğlu’nun, Oy toplayıcı olarak Uzm. Ecz. Hilal İlbars’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
  3. 2005 Yılı Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Geçici yönetim kurulu Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı tarafından faaliyet raporu okundu. Sayman Dr. Sabahattin Özkaya
  4. Geçici yönetim kurulunun 2005 yılı faaliyetleri neticesinde ibrası oylamaya açıldı. Oy birliği ile geçici yönetim kurulu ibra edildi.
  5. Oylamaya geçildi. Yeni yönetim kurulu ve yedekler ile, denetleme kurulu ve yedekler seçildi.
  6. 20 üyenin teklifi ile, kongre yapma yetkisi, mekan olarak bir yerin satın alınması veya kiralanması, iktisadi teşekkül oluşturmak amacıyla tüzük değişikliğine ait faaliyete geçilmesi, sürekli yayın yapma hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususları oylamaya açıldı ve oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca, İstanbul, İzmir ve Antalya illerinde şube açılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya açıldı ve teklif oy birliği ile kabul edildi.
  7. Katılan üyelerin 11’nin teklifi ile gündeme onur üyelerinin seçimi ile ilgili madde eklenmesi gündeme alındı ve Prof. Dr. Oğuz Kayaalp, Uzm. Dr. Orhan F. Gümrükçüoğlu, Kim. Müh. Kaya Turgut, Prof. Dr. İhsan Doğramacı ‘ya onur üyeliği teklifi yapılması ve kabulü halinde onur üyesi olarak kayıtlarının yapılması oy birliği ile kabul edildi.
  8. Dilek ve temenniler bölümünde Dr. Seyfullah Dağıstanlı söz aldı ve dilek ve temennilerini açıkladı.
  9. Başkaca görüşülecek bir konu kalmadığından toplantı kapatılmıştır.

Zeynep F. Nefesoğlu, Hakan Ergün, Hilal İlbars

« Geri


İÇERENKÖY MAH. ÜSKÜDAR- İÇERENKÖY YOLU CAD. NO:8 D:12 ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: 0216 385 93 33