Farmakovijilans Derneği

Farmakovijilans Çalışanlarının Yeterlilikleri

Farmakovijilans eğitimi bugünlerde en sık tartışılan konuların içeresinde yer alıyor. Farmakovijilans derneği aktiviteleri içerisinde de önemli bir yer bulan eğitim konusunu, güncel bir makaleyi refer

07 Temmuz, 2022

Detay

Önce Güvenlilik

Alıştığım tarzın dışında bir yazıya başlamanın bu kadar güç olacağını hiç düşünmemiştim (bu benim ilk köşe yazım!). Uzun süre “ne yazılabilir?” diye düşündüm. Güncel sorunlardan başlasam; ilk yazı içi

07 Temmuz, 2022

Detay

Metacelcius - Seyfullah Dağıstanlı

Derneğin oluşum sürecini ve fikri arka planını yeri geldikçe paylaşacağımızı söylemiştik ilk yazıda Daha sistemin kuruluşunun ilk aşamalarında, konuyla ilgili bilgi sahibi olan tüm tarafların misyon

07 Temmuz, 2022

Detay

Başlarken

Uzun sayılabilecek bir yolculukta, bir köşe taşına daha eriştik: Derneğin WEB sitesi  artık aktive oluyor.Türkiye’de bir farmakovijilans sisteminin kurulması ve işletilmesinde, ileride yeri geldikçe a

07 Temmuz, 2022

Detay

Vijifarmagen

Farmakovijilans; ilaç güvenliliği ile ilgili sorunların saptanması, izlenmesi, değerlendirilmesi, ilaçlara bağlı olarak kısa ve uzun dönemde ortaya çıkması muhtemel advers etki-olayların önlenmesi ya

07 Temmuz, 2022

Detay

Farmakovijilans Neden Önemli?

Canlı organizmalar ile ilaç arasındaki etkileşmeyi inceleyen farmakoloji bilimi 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında önemli gelişmeler göstermiştir. Oluşan bilgi birikimi yeni soruları gündeme geti

07 Temmuz, 2022

Detay

Hasta'nın İlaç'tan Korunması

İstisnasız her hasta, yaşamını tehlikeye atmamak adına “ilaca karşı uyanık olmak” eylemini gerçekleştirmek zorundadır. Hasta açısından “ilaca karşı uyanık olmak” eylemi, vücuduna aldığı ‘ilaç’ ni

07 Temmuz, 2022

Detay