Farmakovijilans Derneği

İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Modül-I Advers İlaç Reaksiyonlarının Yönetimi ve Bildirimi" ve "İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Ek-I Tanımlar" yayımlanmıştır

15 Nisan 2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik'in uygulanmasına ait esas ve ayrıntıları belirlemek üzere hazırlanan "İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Modül-I Advers İlaç Reaksiyonlarının Yönetimi ve Bildirimi"  ve "İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Ek-I Tanımlar" yayımlanmıştır. Kılavuzlara TİTCK ana sayfasında yer alan "Mevzuat" bölümünden ulaşılabilir.

http://www.iegm.gov.tr/UnitDetails.aspx?DetailId=oTQmlew3eZQ=